Wat zijn signalen om iets met data te gaan doen?

Data. Het klinkt voor velen wat abstract, maar wij vinden het onderwerp inspirerend en leuk. Vooral omdat het van groot belang is voor de strategie van een organisatie. Elke succesvolle business begint wat ons betreft met inzicht. Maar hoe signaleer je dat er iets met data gedaan moet worden? We hebben zeven mogelijke signalen opgeschreven.

Signaal 1: de besluitvorming wordt uitdagender

Grip en controle houden kan uitdagend zijn voor managers. Vooral als er een overvloed aan data is. Het is aan het menselijke brein om er uiteindelijk iets mee te doen. Een visuele weergave, dat betekenis geeft aan data, helpt bijvoorbeeld bij het nemen van betere beslissingen, maar het helpt je ook om data vanuit verschillende systemen te verbinden. Het laatst genoemde moet overigens voldoen aan een belangrijke voorwaarde: de data moet kloppend zijn (datakwaliteit).

Signaal 2: processen worden onvoldoende met informatie ondersteund

Werk- en bedrijfsprocessen zijn afhankelijk van data. Zonder informatievoorziening kunnen afdelingen maar gedeeltelijk of zelfs niet functioneren en/of samenwerken. Kortom, dit is het signaal dat informatiemanagement en datamanagement extra aandacht nodig hebben. Je herkent het vaak aan het feit dat er intern steeds meer vragen gesteld worden.

Signaal 3: er moet meer gedaan worden met minder mensen

Een zeer actueel signaal, want in veel branches is er sprake van arbeidskrapte. Veel dagelijkse handelingen die routinematig of repeterend zijn kunnen geautomatiseerd worden en niet alleen op kantoor. Data dient ook om bijvoorbeeld een machine of proces aan te sturen zonder menselijke interventie, zodat mensen zich kunnen richten op belangrijkere zaken.

Signaal 4: de organisatie wil thought leader of product leader zijn

Data is het nieuwe goud wordt vaak gezegd. Daar zijn we het volledig mee eens. Wie de nog onbenutte data kan herleiden tot waardevolle en bruikbare kennis, kan koploper worden in zijn of haar vakgebied. Big data is dan ook nauw verbonden met datawetenschap, maar ook met het besluit om er snel van te profiteren.

Signaal 5: afdelingen werken onvoldoende met elkaar samen

In een situatie waarbij de informatie vanuit allerlei bedrijfssoftware, zoals ERP-systemen, CRM-applicaties en documentmanagementsystemen onvoldoende bij elkaar komt, is het onmogelijk om de juiste informatie aan de juiste mensen beschikbaar te stellen. Dit worden ook wel ‘informatiesilo’s’ genoemd, en die zorgen voor inefficiëntie.

Signaal 6: systemen ondervinden uitdagingen rondom compliance en security

Steeds meer wet- en regelgeving zorgt ervoor dat de data in verschillende systemen onder de loep genomen moeten worden. Veel organisaties focussen zich op de opslag van data, maar er bestaat bijvoorbeeld ook wetgeving die het verplicht stelt om data te verwijderen. Ook daar is aandacht voor nodig. Daarnaast kunnen er veiligheidsrisico’s ontstaan als data verspreid en gedupliceerd wordt op decentrale werkplekken.

Signaal 7: voorspellen wordt steeds belangrijker voor jouw business

Met het verwerken van grote hoeveelheden aan gegevens worden voorspellingen steeds nauwkeuriger. Door de meest actuele ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence, automatisering, data science en informatiemanagement toe te passen op data, zorgen we voor een winnende formule. Zo helpen we organisaties zich klaar te stomen voor de toekomst; één waarin een organisatie continu wendbaar kan anticiperen op marktontwikkelingen.

Zaten er herkenbare signalen bij?

Schroom dan niet om vrijblijvend contact op te nemen. We helpen graag bij het vinden van antwoorden.

Meer ontdekken over wat je kunt bereiken met data? Schijf je hieronder in voor onze nieuwsbrief!

Download whitepaper: 'Succesvolle datagedreven intelligence & automation'

Michael Doves

Data engineering

Michael is een expert in data engineering en intelligence met transformationele leiderschap skills. Gebruikmakend van een brede branchekennis, ontwerpt Michael geavanceerde conceptuele, logische en fysieke datamodellen, repositories, dashboards en rapporten.

LinkedIn