Van dataprogrammeur naar dataregisseur

Het ontwerpen en ontwikkelen van databases, het schrijven van computerprogramma’s, het visualiseren van data, het automatiseren van processen en het implementeren van beveiligingsmaatregelen….Het zijn allemaal activiteiten van een data programmeur. Er is kennis voor nodig van verschillende programmeertalen, zoals Java, Python en SQL. Toch gaat er ook in ons data vakgebied veel veranderen…

AI-modellen nemen menselijke taken over

Er bestaan inmiddels AI-modellen die zelf content kunnen schrijven, maar ook software kunnen genereren: het schrijven van code. OpenAI is daar het meest bekende voorbeeld van. Het gaat ongetwijfeld onze hele samenleving veranderen. Wij geloven echter dat mensen een belangrijke regiefunctie behouden. Dat leggen we uit aan de hand van de volgende vergelijking.

Data nu ten opzichte van vroeger

De rol van data is inhoudelijk niet veel veranderd: informatie moet nog steeds in dienst staan van mensen. Data speelt bijvoorbeeld een rol bij het bepalen van onze strategie: datgene wat we willen bereiken bijvoorbeeld op maatschappelijk, sociaal of financieel gebied. Dat is altijd al zo geweest en zal zo blijven.

Grip op je gegevens (de data) hebben is belangrijker dan grip hebben op je code

Dat is een zin om eens langer bij stil te staan. Als gegevens namelijk niet kloppen dan creëert zelf geprogrammeerde software onzin. We vroegen het aan ChatGPT, de intelligente AI-assistent van OpenAI en kregen het volgende antwoord: “De kwaliteit van de uitvoer van een systeem is afhankelijk is van de kwaliteit van de invoer. Met andere woorden, als de invoer van slechte kwaliteit is (bijvoorbeeld onnauwkeurige, onvolledige of inconsistente gegevens), dan zal de uitvoer van het systeem ook van slechte kwaliteit zijn.” En precies daar komt onze regiefunctie om de hoek kijken.

De regiefunctie

Data van nu zitten namelijk opgeslagen in veel meer systemen dan vroeger. Daarin zit het grote verschil. Dat data opgeslagen en gedeeld moeten worden is niet veranderd, wel het feit dat bedrijven afhankelijk geworden zijn van allerlei technologische componenten die zelf gekozen kunnen worden.

Zo is er bij veel bedrijven sprake van ‘shadow IT’. Dat betekent in het kort dat mensen in de business applicaties hebben aangeschaft, omdat IT niet datgene leverde wat wenselijk was. Het zorgt ervoor dat data wordt verspreid over de hele organisatie. Vervolgens zit in het ene systeem een schrijffout, iemand past dat aan (terecht of onterecht) en het andere systeem wordt vergeten.

Door de enorme explosie van data is er dus een steeds grotere behoefte dat iemand de regie neemt: de zin van onzin scheiden en ervoor zorgen dat er daadwerkelijk waarde aan data wordt gegeven. Het terugbrengen van eenvoud zou je het kunnen noemen.

De wereld verandert snel…

Er verandert nog iets op het gebied van data. In het verleden wilden grote organisaties alleen maar zakendoen met grote adviesbureaus als het om data projecten ging. Er werden langdurige contracten afgesloten, van meerdere jaren, om bijvoorbeeld van twee verschillende ERP- of CRM systemen een nieuw dataplatform te bouwen. Bij oplevering was het al achterhaald. Om concurrerend te zijn moet het tegenwoordig sneller.

Agile zijn met een intelligent platform

Wendbaar zijn, dus agile, betekent ook dat alles rondom data in korte tijd geïmplementeerd moet kunnen worden. We leggen graag uit dat dit in slechts enkele weken mogelijk is. Daarvoor hebben we een in eigen huis ontwikkelde architectuur beschikbaar waarmee we de regie nemen over het beheersbaar maken en beschikbaar maken van de data die je nodig hebt.

We leggen graag uit wat het betekent, want techniek of een platform is slechts een middel. Jouw bedrijf vooruit helpen is veel belangrijker.

Interessant? Neem dan contact met ons  op.

Download 'Grip op bedrijfsdata'!

Sandra Wennemers

Education & Knowledge Management

LinkedIn