Oproep transportsector: blijf aan het stuur als het om duurzaamheid gaat!

In de directiekamers van transport-en logistieke bedrijven gaat het binnenkort niet alleen meer over de supply chain, logistics en geld maar ook over de klimaat- en milieuprestaties. Wat is er aan de hand? De Europese Unie heeft besloten tot de invoering van de zogenaamde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Concreet betekent dit dat er vanaf 2024 gerapporteerd moet worden over het duurzaamheidsbeleid en bijbehorende prestaties : het wordt verplicht om een CO2 boekhouding bij te gaan houden.

Waarom deze oproep?

Als transportsector kun je niet om deze nieuwe wet- en regelgeving heen: met 23% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen (BKG) is de transportsector de derde grootste bron van BKG-emissies na de industrie en gebouwen. Een gezamenlijke wereldwijde inspanning is van cruciaal belang om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken.

Nu voorsorteren is aan te raden

2024 lijkt misschien nog ver weg maar er is een behoorlijke inspanning nodig om het hele proces in te regelen. Er zijn namelijk nogal wat aspecten om rekening mee te houden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan type vervoer, de gebruikte brandstof, de rol die het gewicht van emballage speelt op de CO2 uitstoot en het feit dat er veel verschillende software is om uitstoot te meten. Bovendien moet het hele proces in de supply chain volledig in kaart worden gebracht. Zodat bijvoorbeeld bekend is welke emissie te koppelen is aan het vervoeren van een container van punt A naar B. Het gevolg hiervan is dat er allerlei data vanuit verschillende systemen geïntegreerd moet worden. Al met al een hele opgave.

Voorsorteren levert de transport- en logistieke sector overigens ook businesskansen op: als je koploper bent op het gebied van duurzaamheid, met de bijbehorende uitvoering van wet- en regelgeving, dan heeft dit ongetwijfeld invloed op het binnenhalen van nieuwe klanten.

Uitdagingen voor de transportsector

Als eigenaar van een transportonderneming wil je jezelf waarschijnlijk vooral bezighouden met logistieke werkzaamheden en minder met wetgeving. Zo is er bijvoorbeeld de ISO/FDIS 14083, de kwantificering en rapportage van broeikasgasemissies als gevolg van transportketenactiviteiten. Het kost tijd en energie, maar er zijn meer uitdagingen. De Corporate Sustainability Reporting Directive betekent dat je van competenties gebruik moet kunnen maken om de kwaliteit van de benodigde data te beoordelen. Om daartoe in staat te zijn heb je niet alleen de juiste mensen en een moderne infrastructuur nodig, maar zal er ook een proces voor moeten worden ingericht. Dat kan een behoorlijk hoofdpijndossier opleveren. (Mensen, Proces, Technologie).

Hoe je aan het stuur blijft als het om duurzaamheid gaat?

Dat is door Bravinci je bijrijder te laten zijn. We geven richting door een efficiënt en duurzaam proces in te richten. Bovendien weten we hoe emissiedata van verschillende bronnen, vanuit de hele supply chain, aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Als ‘dirigent van de data’ zijn we partner voor de transportsector. Zodat je zelf kunt blijven doen waar je goed in bent: aan het stuur zitten en vooruit kijken!

Meer weten?

Neem dan contact met ons op. Dan delen we actuele ervaringen die we inmiddels bij andere transportbedrijven hebben opgedaan.

Lohic Beneyzet

Insights & Visualizations

Lohic is een analytische en onder- nemende dataconsultant. Hij is gespecialiseerd in business intelligence, data warehousing en performance management in multi-unit enterprise-omgevingen en in marktspecifieke analytische systemen.

LinkedIn