Door buzzwords het bos niet meer zien…

“Door buzzwords het bos niet meer zien, dat is waar ik mensen en organisaties dagelijks vanaf help.” Het is de uitspraak van Sandra Wennemers, een van onze managing partners. Ze houdt zich onder andere bezig met ‘education and knowledge’ of zullen we het gewoon ‘onderwijs en kennisoverdracht’ noemen? We hadden een interessant gesprek met haar: in het vakgebied van data worden de dingen vaak te complex gemaakt…

Buzzwords barrières

Veel klanten begrijpen al die technische woorden niet, ze hebben geen duidelijke betekenis voor hen. Dit is wat Sandra erover zegt: “Een voorbeeld is het trendy woord ‘data literacy’. De meeste mensen hebben geen idee waar dat over gaat. Toch worden er veel opleidingen op het gebied van data literacy gegeven. Het is namelijk het vermogen om zinvolle informatie af te leiden uit gegevens (data dus) door te lezen, ermee te werken en deze gegevens te interpreteren. Daardoor kunnen discussies ontstaan en gaan mensen samenwerken. Data literacy is niets anders dan geletterd zijn op het gebied van gegevens. “Wij zijn data driven” is ook iets wat je steeds vaker hoort. Je kunt er eenvoudig ‘en nu?’ achter zetten. Want wat betekent het eigenlijk dat je dat bent? De oplossing wordt dan al snel gezocht in technologie, maar het is beter om bijvoorbeeld uit te leggen waar en hoe datagedrevenheid voor extra omzet of meer tevreden klanten zorgt.”

Ze vervolgt haar verhaal: “Ook wordt er in ons vakgebied vaak gesproken over ‘big data’, iets waar bij iedereen een andere voorstelling heeft. Daarbij schijnt het te gaan over de 5 V’s: velocity, volume, value, variety en veracity.’ Als je daaraan voldoet dan is er sprake van big data. Het blijft voor velen abacadabra. Populaire combinaties van A’s bestaan ook: zoals awareness, authentication, autorization, auditability en accessibility. Het allitereert lekker, of beter is om te zeggen dat de eerste letters zich herhalen.”

Waarom worden buzzwords gebruikt?

Daar is Sandra duidelijk over: “Wat technisch klinkt dat lijkt belangrijk en bovendien kunnen andere mensen ervan onder de indruk zijn. Het is jargon binnen een bepaalde groep van specialisten dat ervoor zorgt dat er groepsacceptatie ontstaat. Alleen is het nogal jammer dat klanten daardoor kunnen afhaken. Het kan ook duur overkomen, zoals een ‘consultant’ duurder klinkt dan een adviseur.”

Daarom proberen we complexe woorden en zinnen te vermijden: het uiteindelijke doel is dat onze klanten de beschikbare informatie beter kunnen inzetten. Zodat ze meer kunnen leren over zichzelf en over hun eigen buitenwereld. Waardoor ze beter kunnen concurreren.

Dat kun je terugzien en horen in dit filmpje:

Duidelijk toch?

Sandra Wennemers

Education & Knowledge Management

LinkedIn