Balanceren tussen datagedreven zijn en wet- en regelgeving

Alle ontwikkelingen bijhouden op het gebied van data is uitdagend. Hetzelfde geldt voor wet- en regelgeving. Datagedreven zijn en compliance gaan bovendien niet altijd even goed samen: het lijkt op balanceren. Wetgeving over wat je niet mag inzien, bewaren of gebruiken levert namelijk niet altijd voordelen op. Dat verduidelijken we met drie situaties:

1. Een klant heeft het recht om vergeten te worden

Als privépersoon heb je volgens de AVG-wetgeving het recht om vergeten te worden in systemen van organisaties. Maar stel je voor dat ze alles van jou verwijderen: dan is ook het bericht verdwenen dat je vergeten wilt worden! De kans dat je toch wordt benaderd na verwijdering blijft daardoor alsnog bestaan. Dat mensen liever vergeten willen worden als er niet meer aan betalingsverplichtingen voldaan kan worden werkt ook niet. Die data blijven.

2. Persoonsgegevens die je liever vooraf wil kennen

Wie een nieuwe medewerker aanneemt wil graag van tevoren weten of deze kandidaat gezond is en te vertrouwen. Maar een arbodienst of bedrijfsarts heeft een beroepsgeheim en mogen deze gegevens niet zonder toestemming met een werkgever delen. Ook is de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens verboden, waardoor je mogelijk iemand in dienst hebt die je eigenlijk niet had willen hebben. Het kunnen hebben van gelijke kansen is belangrijker in onze samenleving, dan het bezitten van dit soort data.

3. De steeds grotere economische en politieke macht van grote techbedrijven

Systemen zonder bewustzijn kunnen tegenwoordig politieke betogen opstellen. Maar wie kan daarvoor ter verantwoording worden geroepen als er iets misgaat? Degene die in staat is om dit soort betogen massaal te verspreiden, dus de data hiervoor kent, beïnvloedt daarmee het wereldwijde denken. Wat je ‘op maat’ krijgt aangereikt, zorgt daardoor mogelijk ook voor uitholling van je eigen denken. Ook de discussie over wie de eigenaar is van data wordt er uitdagend van. Moet er soms extra wet- en regelgeving komen? Dit artikel in het NRC geeft stof tot nadenken.

Dagelijkse data uitdagingen

De drie genoemde voorbeelden zijn slechts ter illustratie dat het vakgebied van data elke dag aan verandering onderhevig is. We hebben er overigens vooral plezier in, juist door al dit soort ontwikkelingen. Zo werken onze data experts ook bij bekende grote banken. Deze financiële organisaties zijn verplicht om van elke euro die wordt uitgeleend een bepaald bedrag te reserveren. Geld uitlenen kan immers risicovol zijn. Het naleven van deze regelgeving wordt door de Nederlandse Bank (DNB) en de Europese Centrale Bank (ECB) gemonitord. De reservering die gevraagd wordt kan realistischer gemaakt worden naarmate de kredietwaardigheid en de verwachte verliezen beter voorspeld kunnen worden. Natuurlijk moeten de data daarvoor correct zijn. Een datamodel is dan als fundament nodig om een voorspellend model te kunnen bouwen. Het wordt daarmee een businessmodel. Naar dit soort kansen gaan we graag op zoek.

Het verplicht verwijderen van data

Tot slot zijn er ook situaties waarbij datagegevens volgens wetgeving verplicht verwijderd moeten worden. Als bedrijf wil je echter nog wel een bepaalde trend kunnen zien, maar de data mag bijvoorbeeld niet meer gekoppeld zijn aan een persoon. In zo’n situatie zijn er dataspecialisten nodig die ervoor zorgen dat datgene wat wel bewaard mag worden veilig is opgeslagen. Of ze zorgen ervoor dat het verwijderen automatisch, zonder tussenkomst van mensenhanden, gebeurt.

Ervaar je ook uitdagingen tussen data en compliance?

Ga dan vrijblijvend met ons in gesprek, we helpen je graag met het opstellen van een data dynamics roadmap voor de toekomst.

Winfred Zwaard

Data Engineering

Winfred is een expert in data engineering, met een focus op data warehousing en business intelligence.

LinkedIn